กาวแป้งเปียก

       สมัยก่อนกาวแป้งเปียกนิยมมาก เพราะยังไม่มีกาวขายมากมายจนเลือกไม่ถูกเหมือนปัจจุบันนี้ แต่ปัจจุบันยังคงมีกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ยังคงใช้กาวแป้งเปียกนี้อยู่คือช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ลองนำไปทำดูครับอาจได้ตลาดดีๆไม่มีใครแย่งก็ได้  คลิกค่ะ