ไม่มีใครเป็นดารา เพราะดารามีอยู่บนฟากฟ้าเท่านั้น

จาก สรรสาระ เมษายน 2548