ทารกอายุ 4-6 เดือน บอกความแตกต่าง ของภาษาจากใบหน้าของผู้พูดได้


       งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทารกอายุ 4-6 เดือน บอกความแตกต่างระหว่างสองภาษาจากใบหน้าของผู้พูดโดยไม่จำเป็นต้องได้ยินเสียงพูด เด็กที่มีอายุ ระหว่าง 6-8 เดือน และได้รับการเลี้ยงดูในบ้านที่ใช้ภาษาเดียวจะทำให้ความสามารถนี้หายไป แต่เด็กที่ ได้รับการเลี้ยงดูในบ้านที่ใช้สองภาษาจะสามารถอ่านใบหน้าได้จนถึงอายุ 8 เดือน
       นักวิจัยของมหาวิทยาลัย บริทิช โคลัมเบีย, ประเทศแคนาดา ได้ทำการศึกษาในเด็กทารก 36 คน จากครอบครัวที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีเด็กอายุ 4 เดือน จำนวน 12 คน, อายุ 6 เดือน จำนวน 12 คน และอายุ 8 เดือน จำนวน 12 คน โดยให้เด็กนั่งบนตักแม่และดูวีดีโอที่มีภาพผู้หญิงพูดแต่ไม่มีเสียง  หลังจากที่ดูวีดีโอภาพผู้หญิงพูดภาษาเดียวซ้ำแล้วซ้ำอีก เด็กเริ่มมีอาการเบื่อ และเมื่อ
เปลี่ยนวีดีโอเป็นภาพผู้หญิงพูดภาษาอื่น เด็กอายุ 4-6 เดือน จะสนใจดูอีกครั้ง แต่เด็กอายุ 8 เดือน ยังไม่สนใจเหมือนเดิม  และจากการศึกษาในเด็กอีก 36 คน ซึ่งมีอายุเช่นเดียวกับกลุ่มแรก โดยเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยให้ดูวีดีโอที่มีภาพผู้หญิง
พูดภาษาใดภาษาหนึ่งจนเบื่อจากนั้น เปิดวีดีโอภาพผู้หญิงพูดเนื้อหาต่างจากเรื่องแรก แต่เป็นภาษาเดียวกัน  พบว่าไม่มีเด็กคนไหนให้ความสนใจที่จะดูอีก
       จากนั้น ได้ทดลองในเด็ก จำนวน 24 คน ที่มาจากครอบครัวที่ใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส โดยให้ดูวีดีโอ 2 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องพูดต่างภาษากัน  พบว่า เด็กทุกคนให้ความสนใจนานขึ้น เมื่อเปลี่ยนภาษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ใช้สองภาษามีความสามารถในการแยกแยะภาษาได้จนถึงอายุ 8 เดือน

       จากผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบว่า สื่อที่เป็นภาพอาจมีผลต่อการเรียนรู้ภาษามากกว่าที่คิดไว้  แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเด็กเหล่านี้สังเกตใบหน้าของผู้พูดได้อย่างไร

http://www.sciencenewsforkids.org/articles/20070530/Note3.asp From Science News for Kids May 30, 2007