หมาป่าไฮยีนา ขี้ขลาดจริงหรือ?

  

  
        ว่ากันว่า หมาป่าไฮยีนาเป็นสัตว์ที่ขี้ขลาด แม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารที่แข็งแรงชนิดหนึ่งแต่จะมีจุดอ่อนที่วิ่งเร็วๆ ได้ไม่นาน   เพราะขาหลังไม่ได้สัดส่วนกับขาหน้า  มันจึงเป็นสัตว์ที่มักจะคอยวิ่งตามหาเศษอาหารจากซากสัตว์ที่สิงโตกินเหลือทิ้งไว้ ไฮยีนามีขากรรไกรที่แข็งแรงมาก สามารถกัดฝังเขี้ยวเข้าไปในกระของสัตว์ได้ไม่ว่าขนาดไหนก็ตาม  มันจึงไม่เหลือเศษไว้ให้ใครอีกเลย   นาน ๆ ครั้งเมื่อมันหิวจัดมันก็จะล่าสัตว์กินเอง  แต่มักจะเลือกล่าเฉพาะสัตว์ที่อ่อนแอหรือสัตว์ที่ยังไม่โตต่อสู้ป้องกันตัวเองไม่ได้  มันจึงถูกตราหน้าว่า  ขี้ขลาด  เวลาล่าเหยื่อก็จะไปกันเป็นฝูงใหญ่ ๆ เข้าทำนอง หมาหมู่นั้นเอง