สุราทำให้มึนเมาได้อย่างไร?    สุราจัดอยู่ในพวกเครื่องดื่มที่ผสมอัลโกฮอล์ ผสมน้ำอัลโกฮอล์ น้ำตาล น้ำผลไม้คั้น หรือสารพวกอาโรเมติก อัลโกฮอล์เป็นตัวสำคัญในการทำให้เกิดการเร่งแก่หัวใจทำให้สูบฉีดโลหิตเร็วขึ้น โลหิตจึงถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมากขึ้น ทำให้เราเห็นคนเมาส่วนใหญ่ตัวจะแดงกล่ำ ส่วนสาเหตุการที่เรามึนเมาก็เพราะโลหิตถูกส่งขึ้นไปเลี้ยงสมองมากเกินไป อีกอย่างคือ เส้นเลือดในสมองจะพองใหญ่ขึ้นกว่าปกติ ซึ่งเป็นการบีบเส้นประสาทในสมองเป็นเหตุให้ประสาทปั่นป่วนมึนเมา