รู้จักยางรถยนต์ตอนที่ 2

    ยางรถยนต์เป็นส่วนแรกและส่วนเดียวของรถที่มีโอกาสสัมผัสพื้นผิวถนน ยางที่มีปริสิทธิภาพจะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของรถยนต์ให้สูงขึ้น คลิกค่ะ เอกสาร PDF