Kittinger พิชิตความเร็วเสียง

 

Kittinger  พิชิตความเร็วเสียง

    1960   บอลลูนได้นำนายร้อยเอก คิตติ้งเกอร์ของกองทัพสหรัฐ  ขึ้นสูงเหนือพื้นดินกว่าแสนฟุต   เขามองลงมา และกระโดดออกจากบอลลูน   ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงความเร็วเสียงภายในเวลา  นาที   คลิกครับ (windows media  ขนาด  1.4 MB)