ฟิสิกส์ 2 หน่วยที่ 2พลังงานศักย์ไฟฟ้า

หน่วยที่ 2

พลังงานศักย์ไฟฟ้า

    แนวคิด  สมการ  ความสัมพันธ์ระหว่างงานและศักย์ไฟฟ้า  ผิวสมศักย์  ศักย์ไฟฟ้าจากประจุจุด  และ คู่ขั้วไฟฟ้า  ศักย์ไฟฟ้าจากประจุที่กระจายอย่างต่อเนื่อง   โพรงของตัวนำประจุ  หยดน้ำมันของมิลลิแกน       จำนวน   60  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint