ฟิสิกส์ 2 หน่วยที่ 1 กฎของคูลอมบ์ และกฎของเกาส์

หน่วยที่ 1

กฎของคูลอมบ์  และกฎของเกาส์

    ประจุไฟฟ้า  กฎของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้า   ฟลักซ์ของสนามเวกเตอร์  กฎของเกาส์  การประยุกต์กฎของเกาส์      จำนวน   48  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint