แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
 

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการชนในสองมิติ  คลิกครับ


 

แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องการดล และแรงดล  คลิกครับ


แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการดล และแรงดล คลิกครับ


 

แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง การชนในแนวตรง และการดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุ   คลิกครับ


 

แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง การชนในแนวตรง และการดีดตัวแยกออกจากกันของวัตถุ  คลิกครับ


 

แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม   คลิกครับ


 

แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม   คลิกครับ


 

แบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม   คลิกครับ


 

แบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  คลิกครับ