บทที่ 9 Constitution of Alloys เมื่อผสมโลหะเข้าด้วยกัน

บทที่ 9

Constitution  of  Alloys

เมื่อผสมโลหะเข้าด้วยกัน

     โลหะบริสุทธ์กับโลหะผสม  Intermetallic  compound  แผนภูมิสมดุล   Type 1    การสร้างแผนภาพสมดุล  กฎของคาน  Type II   ปฏิกิริยายูเทคทิค  คำศัพท์ที่ควรทราบ  Type III  กลไกของ  precipitation  Hardening  ปฏิกิริยา Peritectic    จำนวน 124  แผ่น   PDF