บทที่ 8 Mechanical properties สมบัติเชิงกล
 

บทที่ 8

Mechanical  properties

สมบัติเชิงกล

      ความเค้นคราก  ความแข็งเกร็ง  ความเหนียว  ความต้านทานแรงกระแทก  Strain  Tensile  specimen  ,  Brinell  และ  Vickers  Hardness Test   , หัวกดแบบ  Knoop      จำนวน 75  แผ่น   PDF