ไจโรสโคป


ไจโรสโคป  มีคุณสมบัติชี้ไปในทิศทางเดียวตลอดเวลา  โดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งของฐานว่าจะเอียงไปอย่างไร   ในวีดีโอมีการทดลองให้เห็นอย่างชัดเจน  บนกระสวยอวกาศจึงใช้ไจโรสโคปนำวิถี  เพื่อนำยานกลับสู่โลก 

 (Windows media 2.5 MB