การลอยตัวของลูกข่าง

 
วีดีโอการลอยตัวของลูกข่าง เหนือแม่เหล็กที่อยู่ด้านล่าง   เพราะการหมุนทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่เรียกว่า ความเสถียรภาพของไจโรสโคป  คลิกดูวีดีโอครับ  (ขนาดไฟล์  1 MB