ปืนยิงอิเล็กตรอน ยิ่งผ่านสนามไฟฟ้าของแผ่นประจุคู่ขนาน

ปืนยิงอิเล็กตรอน ยิ่งผ่านสนามไฟฟ้าของแผ่นประจุคู่ขนาน

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ