สนามไฟฟ้าที่เกิดจาก การแบ่งวงลวดประจุ เป็นเส้นเล็กๆ

สนามไฟฟ้าที่เกิดจาก การแบ่งวงลวดประจุ เป็นเส้นเล็กๆ

และสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก การอินทิเกรตวงลวดประจุ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ