สนามไฟฟ้าที่เกิดจาก การแบ่งเส้นลวดประจุ เป็นเส้นเล็กๆ

สนามไฟฟ้าที่เกิดจาก การแบ่งเส้นลวดประจุ เป็นเส้นเล็กๆ

และสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก การอินทิเกรตเส้นลวดประจุตรง

 

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ