สนามไฟฟ้าของประจุไดโพล

สนามไฟฟ้าของประจุไดโพล

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ