ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เป็นเกลียวในสนามแม่เหล็ก 1

ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่เป็นเกลียวในสนามแม่เหล็ก 1

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ