สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก การแบ่งวงลวดที่นำกระแส เป็นเส้นเล็กๆ

สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก การแบ่งวงลวดที่นำกระแส เป็นเส้นเล็กๆ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ