สนามแม่เหล็กที่เกิดจากการแบ่งเส้นลวดที่นำกระแส เป็นเส้นเล็กๆ

สนามแม่เหล็กที่เกิดจากการแบ่งเส้นลวดที่นำกระแส เป็นเส้นเล็กๆ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ