สนามแม่เหล็กของวงลวดที่นำกระแส

สนามแม่เหล็กของวงลวดที่นำกระแส

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ