สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตรงที่นำกระแส
 

สนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตรงที่นำกระแส

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ