กฎของเคปเลอร์ 1

กฎของเคปเลอร์ 1

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ