การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาที่มุมขนาดกลาง

 

การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาที่มุมขนาดกลาง

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ