การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาที่มุมแคบ

การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาที่มุมแคบ

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ