ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเอง

ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเอง

ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ