เครื่องมือทางโลหะวิทยา

 

เครื่องมือทางโลหะวิทยา

      เครื่องเลื่อยแบบสายพาน  เตาสำหรับอบชุบเหล็กกล้า  เครื่องรีดเกลียวสกรู  เตาอบสูญญากาศ  เครื่องทดสอบความแข็งแรง  เครื่องทดสอบความล้า  เครื่องตรวจวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี  เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์  จำนวน 10  แผ่น    คลิกค่ะ powerpoint