กฎของฟาราเดย์ (Faraday's Law)

กฎของฟาราเดย์

(Faraday's Law)

ทดลองเรื่องกฎของฟาราเดย์ คลิกครับ

หน้าก่อน   หน้าถัดไป

ในการทดลองนี้ จำนวนของขดลวดที่ มีมากกว่าขดลวดที่ 2

ตอบคำถาม

  • ใช้เมาส์ลากแท่งแม่เหล็กให้ขั้วเหนือ (N)  ผ่านเข้าไปในขดลวดที่

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________

  • กดปุ่มสลับขั้วแม่เหล็ก  ใช้เมาส์ลากแท่งแม่เหล็กให้ขั้วใต้ (S)  ผ่านเข้าไปในขดลวดที่

สังเกตว่า เข็มกระดิกไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวา ___________