Sir James chadwick เซอร์เจมส์ แซดวิก

 

เซอร์เจมส์ แซดวิก

Sir James chadwick  ค.ศ.  1891-1974

       การค้นพบนิวตรอนของแซดวิกทำให้ การพัฒนาระเบิดปรมาณูเป็นไปได้  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF