ผลคูณแบบสเกลาร์ และ ผลคูณแบบเวกเตอร์

ผลคูณแบบสเกลาร์ และ  ผลคูณแบบเวกเตอร์
การคูณเวกเตอร์  2  อันบนระนาบโดยวิธีการดอต