ไอโซโทป (Isotope)

คุณสามารถเลือกไอโซโทปได้  ทาง คือ

  • คลิกบนเส้นกราฟ

  • คลิกเลือกธาตุบนวงกลมสีเหลือง

  • เพิ่มหรือลด  จำนวนโปรตรอน และนิวตรอน โดยคลิกที่ปุ่ม  หรือใช้ลูกศรของคีย์บอร์ดก็ได้

        เมื่อคลิกเมาส์บนเส้นกราฟ  จะปรากฎเป็นเส้นกากบาทสีเทา  และจุดสี่เหลี่ยมสีเขียว  จำนวนนิวตรอนและโปรตรอนปรากฎขึ้น   ถ้าไอโซโทปนั้นเสถียร (stable)   ไม่มีเวลาครึ่งชีวิต (Half life)   แต่ถ้าไม่เสถียร  มีเวลาครึ่งชีวิตขึ้น  คลิกเข้าสู่การทดลอง