การผสมสีแบบเสริมสี

การผสมสี: CYM
การผสมสีแบบเสริมสี