การสะท้อน หักเห และเลี้ยวเบน

การสะท้อน  หักเห  และเลี้ยวเบน
แสดงการสะท้อน  หักเห  และเลี้ยวเบนของคลื่น ...

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ