การสั่นแบบมวลคู่

การสั่นแบบมวลคู่
การสั่นของมวลคู่ที่ติดอยู่กับสปริง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ