ชีววิทยา บทที่ 2/ 6 สารอาหารที่จุลินทรีย์ผลิตแอลกอฮอล์

น้ำตาล  แป้ง  แหล่งแร่ธาตุ  แหล่งวิตามิน  แหล่งน้ำ  และแหล่งออกซิเจน      PDF