ไฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็ก
 

ฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็ก

     เมื่อกดปุ่ม  "Start"  แท่งโลหะจะเคลื่อนที่กลับไปมาตัดกับสนามแม่เหล็ก   หรือเมื่อคุณกดปุ่ม  "stop"  คุณก็สามารถลากแท่งโลหะด้วยตนเอง  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB  

ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ