แม่เหล็กไฟฟ้า

ตัวอย่างเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า   ลวดยาว 60 เซนติเมตร  มวล 10 กรัม  แขวนไว้ด้วยตัวนำที่ยืดหยุ่นได้  และอยู่ในสนามแม่เหล็กความเข้ม 0.4 เทสลา  จงหาขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดแล้วทำให้ความตึงของตัวนำที่ใช้แขวนลวดไม่มี

เฉลย