เม็ดทรายก็ร้องเพลงได้

    เม็ดทรายเกิดเสียงคล้ายเสียงดนตรีได้  โดยอาศัยส่วนประกอบของเม็ดทราย  ซึ่งเกี่ยวพันกับความหยาบและความละเอียด  ความแห้ง ความชื้นและความใหญ่เล็กของเม็ดทรายเป็นสำคัญ  ส่วนหนึ่งเกิดจากเม็ดทรายที่อยู่ในที่สูง  ถูกพระอาทิตย์แผดเผาอย่างร้อนแรง  จึงเกิดการระเหยและไหลเวียนของอากาศในเม็ดทราย  เมื่อถูกแรงผลักดันจากภายนอก  และร่วงหล่นลงมา  การเสียดสีระหว่างอากาศกับเม็ดทราย  จึงทำให้เกิดปรากฎเป็นเสียงขึ้น