สุสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  ฮิตเลอร์ ผู้นำพรรคเผด็จการนาซี เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่ทะเยอทะยานทางทหารของตัวเอง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ปี คศ 1941 ได้นำทหารเข้าจู่โจมโซเวียต ประชาชนโซเวียตจำนวนล้านกว่าคน ถูกนำไปเข่นฆ่ากับบังคับให้เป็นทาส จากการคาดคะเนในเวลานั้นมีผู้ถูกเข่นฆ่าเป็นจำนวนถึง 1 ล้าน 3 หมื่นคนในจำนวนนี้มี 5 แสนคนถูกฝังไว้ที่เลนินกราดประเทศโซเวียต ณ เดินแดนแห่งนี้ได้ฝังประวัติศาสตร์อันเศร้าสลดยิ่งไว้บทหนึ่ง