พลังงาน ครั้งที่ 1

ลูกบอลทรงกลมรัศมี  R  แขวนอยู่บนจุดหมุนดังรูป  จงหาคาบของการสั่นรอบจุดสมดุล

ตอบ      

แบบทดสอบเรื่องพลังงาน ครั้งที่ 1     ทดสอบความรู้รอบตัวครั้งที่ 8