เตาอบไมโครเวฟ

เปอร์ซี สเปนเซอร์ ประดิษฐ์เครื่องไมโครเวฟขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตรวจสอบเครื่องบินของศัตรู แต่เมื่อรังสีนี้ทำให้ช็อกโกเลตในกระเป๋าของเขาละลาย เขาจึงทราบว่า ไมโครเวฟก็สามารถนำมาใช้ในการปรุงอาหารได้