แรงลอยตัวของน้ำ

    ตอบคำถามแรงลอยตัวของน้ำ   และสังเกตการเคลื่อนที่ของกล่องในน้ำ  คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล    ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ