สมบัติทางกลของโลหะ

สมบัติทางกลของโลหะ ของ อ.สุวันชัย  พงษ์สุกิจวัฒน์  จำนวน  54   แผ่น  ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ   เช่น การยืดหดตัว   การเปลี่ยนรูป   การตอบสนองต่อแรงกระทำ   ความแข็งและความเหนียว ฯลฯ   คลิกครับ