ดวงอาทิตย์และดวงดาว

    ผิวหน้าของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิ 6000 องศาเซลเซียส  แกนกลางมีอุณหภูมิสูงถึง 15 ล้านองศาเซลเซียส   เส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์คือ 1.4 ล้านกิโลเมตร คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/dRFYzVRw0q4