โยนแล้วตั้งได้

   โยนลูกโป่งขึ้นไป เมื่อตกลงมาสามารถตั้งได้ ทำยังไงเอ่ย ? คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/EGBTgOciEC0