รถพลังงานไฟฟ้า และไฮโดรเจน

   รถสองที่นั่งสามารถวิ่งได้ 100 กิโลเมตร เพียงชาร์จไฟที่บ้าน 1 คืน  คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/hu3unG6-bPk