แรงดึงจากแม่เหล็ก

    ทำให้คลิปหนีบกระดาษลอยอยู่กลางอากาศ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/irbRyKUn_wQ