ไส้ดินสอกับ ชิฟคอมพิวเตอร์

   ไส้ดินสอทำจากกราไฟต์ นักวิทยาศาสตร์พบว่า กราไฟต์มีอะตอมของคาร์บอนเรียงตัวกันเหมือนแผ่นกระดาษ มีคุณสมบัติทางด้านไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปทำเป็นวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมากมาย คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/qT59ugRh_sw