วีดีโอความเร็วสูง ก้อนหินสะท้อนผิวน้ำ

วีดีโอคลิปความเร็วสูง : การขว้างก้อนหินสะท้อนผิวน้ำ
Highspeed Video Clip : Stone Skipping

คลิกค่ะ  download จากฟิสิกส์ราชมงคล

หรือ คลิกดูได้ที่   http://youtu.be/360AINvyFWE

วันเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551 (29 May 2008)
กล้อง : Casio Exilim EX-F1
ความเร็ว : 600 fps
สถานที่ : บึงน้ำ ม.เกษตรฯ บางเขน

หินสะท้อนผิวน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อสังเกตุ :

 1. Russell "Rock Bottom" Byars สร้างสถิติขว้างก้อนหินสะท้อนผิวน้ำได้มากครั้งที่สุดในโลก 51 ครั้ง และถูกบันทึกใน Guinness ในปี 2007

 2. ก้อนหินแบน และ เกลี้ยง จะดีที่สุด อย่างไรก็ตาม มีบางคนบอกว่า ก้อนหินที่ใช้ ไม่ต้องเรียบเกลี้ยงก็ได้ แต่ควรมีรอยบุ๋มบนผิวของก้อนหิน เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างก้อนหินกับอากาศ และก้อนหินกับน้ำ ทำให้สามารถไปได้ไกลขึ้น เช่นเดียวกันกับผิวของลูกกอล์ฟ

 3. มุมที่จะทำให้ก้อนหินกระเด็นได้มากครั้งที่สุด คือมุมประมาณ 20 องศา

 4. ระยะทางระหว่างการสะท้อนจะลดเหลือประมาณ 80% ของระยะทางครั้งก่อน

 5. นอกจากเรื่องก้อนหินแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการสะท้อน คือ ความสูงของการขว้าง, มุมการกระทบผิวน้ำ และ สภาพของผิวน้ำ ณ จุดตกกระทบ

 6. ชาวเอสกิโมสะท้อนก้อนหินบนพื้นน้ำแข็ง

 7. ชาวเบดูอิน (ในคาบสมุทรอาหรับ) สะท้อนหินบนทราย

 8. แต่ละประเทศ มีศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียนการสะท้อนวัตถุบนผิวน้ำ
  England = ducks and drakes , skim
  France = ricochet
  Ireland = stone skiffing
  Denmark = smutting
  American English = dap, แปลจาก Oxford English Dictionary ว่า "to rebound, bounce; to hop or skip (as a stone along the surface of water)"

 9. อ่านเพิ่มเติม : How does a stone "skip" across water?

 10. อ่านเพิ่มเติม : the North American Stone Skipping Association (NASSA)

 11. อ่านเพิ่มเติม : How do you skim a stone 51 times?

www.gistda.or.th